Dag van de Levensvragen

Activiteit:

Videosessie: Richtlijn Zingeving en spiritualiteit: wat kan ik ermee in mijn praktijk?

22 juni 2022
16:00 - 18:00

Locatie


De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf 18 jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase (zie definitie in het Kwaliteitskader) ongeacht de onderliggende aandoening en in iedere zorgsetting. De richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. (bron: Pallialine)

Er is steeds meer aandacht voor zingeving, al geven signalen uit de praktijk en onderzoeken aan dat veel zorgverleners en sociaal professionals moeite hebben om de juiste omgang te vinden met de levensvragen of existentiële thema’s van hun cliënten of patiënten. Het vooroordeel is dat het eigenlijk niet kan binnen de beperkte tijd die ze beschikbaar hebben. Een ander vooroordeel is dat het wellicht niet tot hun domein gerekend hoeft te worden.

De Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase helpt hierbij, maar is bekend bij een beperkte groep. In deze videosessie ontdek je wat je kunt met de tools die de Richtlijn aanreikt, en hoe je die kunt toepassen in het werk.

Sprekers

Prof.dr. Carlo Leget, hoofdauteur van de richtlijn, hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en bijzonder hoogleraar Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg, daarmee verbonden aan het IKNL.

Prof.dr. Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit en Radboudumc.

Dr. Joep van de Geer, medeauteur van de richtlijn, senior onderzoeker en beleidsadviseur Agora, geestelijk verzorger in Academisch Hospice Demeter in De Bilt.

Bijdragen van de hoofdauteur prof.dr. Carlo Leget en prof.dr. Yvonne Engels, worden afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk. Gespreksleider Joep van de Geer begeleidt de sessie.

Voor wie?

Professionals in het sociaal domein, waaronder sociaal werkers, maatschappelijk werkers, Wmo-consulenten, mantelzorgconsulenten, vrijwilligers(coördinatoren) en de zorg, waaronder huisartsen, verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers en voor geestelijk verzorgers.

De sessie is ook bedoeld voor leden van consultatieteams palliatieve zorg die zich verder willen verdiepen in de Richtlijn, zoals in (kader)artsen, medisch en verpleegkundig consulenten en leden van PaTz teams.

Programma

Het programma volgt binnenkort

Wanneer?

22 juni van 16.00 – 18.00 uur

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

Klik op aanmelden

Videosessie: Richtlijn Zingeving en spiritualiteit: wat kan ik ermee in mijn praktijk?Terug naar overzicht alle activiteiten