Wat kost een geestelijk verzorger

Er zijn verschillende mogelijkheden, dus lees onderstaande tekst goed door om te kijken wat het beste bij jou past.

Ik ben kind of ouder van een kind

Voor kinderen die ernstig ziek zijn en hun ouders worden een aantal gesprekken vergoed via het Netwerk Integrale Kindzorg in jouw regio. 
Voor kinderen die in de jeugdzorg zitten, kijk hieronder bij Bij verblijf in een zorginstelling. Kijk dit filmpje voor meer informatie over vergoedingen van begeleiding aan huis.

Bij verblijf thuis - 50 jaar en ouder

Voor mensen ouder dan 50 jaar worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Kijk op deze kaart voor een Centrum voor Levensvragen in de buurt. De bekostiging loopt op dit moment (2019-2021) via het Netwerk Palliatieve Zorg. Mocht je geen Centrum voor Levensvragen vinden in de buurt, dan kun je contact opnemen met de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg in jouw regio. De contactgegevens van de netwerkcoördinator vind je op de website van Fibula.

Bij verblijf thuis - tot 50 jaar

Voor mensen jonger dan 50 jaar zijn op dit moment twee mogelijkheden:

  • Wanneer zij een aanvullende verzekering hebben, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed als de geestelijk verzorger lid is van het NVPA – Discipline: Geestelijke Zorg (spiritual care).
  • Diegene betaalt de kosten zelf volgens een met de geestelijk verzorger vooraf afgesproken tarief. Zoek met google in je eigen stad naar een geestelijk verzorger of vraag naar een geestelijk verzorger via een Centrum voor Levensvragen.

Voor een individueel gesprek is het adviestarief 75 euro per uur (excl. BTW en reiskosten).

Bij verblijf thuis - palliatieve zorg

Voor kinderen en volwassenen die ongeneeslijk ziek of zeer kwetsbaar zijn én voor hun naasten worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Kijk op deze kaart voor een Centrum voor Levensvragen in de buurt. De bekostiging loopt op dit moment (2019-2021) via het Netwerk Palliatieve Zorg. Mocht er geen Centrum voor Levensvragen in de buurt zijn, zoek dan contact met de netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio.

Voor kinderen en hun ouders kun je contact opnemen met het Netwerk Kinderpalliatieve Zorg in jouw regio of bij het ziekenhuis naar een geestelijk verzorger vragen.

Bij verblijf thuis - aardbevingsgebied Groningen

Voor mensen in Groningen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek wordt geestelijke verzorging bekostigd. Op de website GVA Groningen vind je meer informatie over geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied.

Bij verblijf in een zorginstelling

In alle zorginstellingen waar mensen langer dan 24 uur verblijven wordt geestelijke verzorging door de organisatie bekostigd. Dit zijn:

  • Ziekenhuis
  • Verpleeghuis
  • Woonzorginstelling
  • Revalidatiecentrum
  • Psychiatrische instelling
  • Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Jeugdzorginstelling

Zorginstellingen hebben de plicht om een geestelijk verzorger te bieden die past bij de levensvisie cq religie van de aanvrager.
Overigens kunnen ook de medewerkers in een zorginstelling een beroep doen op een geestelijk verzorger.

Bij verblijf in een justitiële instelling

In alle justitiële instellingen waar mensen langer dan 24 uur verblijven wordt geestelijke verzorging door de organisatie bekostigd.

De instelling is verplicht om geestelijke verzorging te bieden die aansluit bij de levensvisie cq religie van de ingeslotenen.

De geestelijke verzorging bij justitie richt zich op alle mensen die justitieel zijn ingesloten: gedetineerden, forensische patiënten (tbs-gestelden), jongeren in jeugdinrichtingen en mensen in vreemdelingenbewaring.

Bij defensie

Bij defensie wordt geestelijke verzorging door de organisatie bekostigd.

Defensie heeft tot taak om een geestelijk verzorger te bieden die aansluit bij de religie cq de levensvisie van de aanvrager.

De geestelijke verzorging bij defensie richt zich op militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront.

Bij de politie

Bij de politie wordt geestelijke verzorging door de organisatie bekostigd.

De politie heeft tot taak om een geestelijk verzorger te bieden die aansluit bij de religie cq de levensvisie van de aanvrager.

De geestelijke verzorging bij de politie richt zich op personeel in uniform, burgerpersoneel en het thuisfront.