Verschil met maatschappelijk en sociaal werkers

Geestelijk verzorgers kunnen net als maatschappelijk en sociaal werkers over alle levensgebieden het gesprek aangaan. Echter, geestelijk verzorgers helpen in principe niet met het aanleren van coping vaardigheden en het regelen van praktische zaken (werk, geld, huis, etc.).

Maatschappelijk werkers zijn gericht op wat er aan verandering mogelijk en nodig is. Zij houden zich vooral bezig met je functioneren. 

Geestelijk verzorgers zijn gericht op wat je bezig houdt en wat voor jou belangrijk is en betekenisvol. Zij houden zich vooral bezig met je levensverhaal.