Verschil met vrijwilligers

Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligerswerk (zoals helpen met praktische zaken, het bieden van een luisterend oor en samen uitstapjes maken). Sommige vrijwilligers zijn speciaal getraind om mensen met levensvragen te begeleiden of hebben er een goed gevoel voor. Vrijwilligers zijn laagdrempelig te benaderen.

Een geestelijk verzorger is speciaal opgeleid om mensen te begeleiden bij levensvragen. Van een geestelijk verzorger mag meer worden verwacht (vaardigheden, kennis en deskundigheid). Bij complexe situaties en bij crisis is het beter om een geestelijk verzorger te vragen.