Rituelen

Een ritueel dat bijna ieder mens wel eens gebruikt is een kaarsje aansteken. Het is een actie of handeling waarmee je een bedoeling hebt. Aan iemand denken bijvoorbeeld. Er zijn grotere en kleinere rituelen.

Sommige rituelen zijn al eeuwen oud en kennen vaste regels, zoals de ziekenzalving en de doop. Andere rituelen worden met de betrokkenen zelf gemaakt, zoals een herinneringsdoos en een zelf bedacht huwelijksritueel. Soms zijn rituelen bedoeld om een fase van chaos te ordenen – bijvoorbeeld bij het overlijden van een geliefd persoon. Het gaat vaak om een overgang van de ene naar de andere fase. Een partner wordt bijvoorbeeld weduwe en het ritueel begeleidt deze overgang.

Door handelingen uit te voeren, krijgt de bedoeling die je hebt een extra betekenis en lading. Denk maar eens aan het omdoen van de ringen bij een huwelijk, dit is een blijvende herinnering aan een nieuwe orde (getrouwd).

Geestelijk verzorgers kunnen lang vaststaande en religieuze rituelen aanbieden zoals gebed, meditatie of zegening. Zij kunnen ook een nieuw ritueel ontwerpen, afgestemd op de persoonlijke situatie.