Casus: Wordt vervolgd

Wordt vervolgd

Een ritueel in de herhaling bij dementie

EEN AFDELINGSMANAGER vroeg de geestelijk verzorger om aandacht voor mevrouw B. Mevrouw B is een 85-jarige weduwe. Haar enige kind is onlangs na een ziekbed overleden. Mevrouw B woont in een gesloten verpleeg-unit van een kleinschalig verpleeghuis.  Mevrouw B heeft de ziekte van Alzheimer. Toen zij hoorde dat haar enige dochter was overleden, was ze heel verdrietig. Als de geestelijk verzorger haar bezoekt is het onderwerp van gesprek echter niet haar dochter, maar een diep jeugdtrauma. Het zien van de geestelijk verzorger roept dit verhaal daarna steeds weer bij haar op en het is duidelijk dat het haar belast. Om de vrouw te helpen stelt de geestelijk verzorger een ritueel voor met het verbranden van briefjes. Dat helpt haar, mevrouw is er zichtbaar blij mee en bij vervolgbezoeken blijft het verhaal lange tijd uit. Maar na verloop van tijd komt het terug en opnieuw vertelt ze elk bezoek hierover. Om het gewenste effect te bestendigen, wordt het ritueel meerdere malen herhaald. Het geeft mevrouw rust. Een mooi voorbeeld van het inzetten van rituelen door geestelijk verzorgers.

Lees hier de volledige casus Wordt vervolgd. Een ritueel in de herhaling bij dementie (download)
Auteurs: Joke Zuidema, Sjaak Körver en Martin Walton
Bron: Tijdschrift voor geestelijke verzorging 2019 –  22:95, 48-53
Bovenstaande casus ontvingen wij vanuit van het Case Studies project van de Universiteit van Geestelijke Verzorging.