wat is De rol van religie en levensbeschouwing

Ieder mens heeft normen, waarden, een mensbeeld en een wereldbeeld. Dit speelt bewust of onbewust mee in hoe mensen hun leven ervaren. Een geestelijk verzorger is een professional op het gebied van normen en waarden, levensvisie, levensbeschouwing en religie. Deze zal spreken over: Wat vind je belangrijk in het leven? Wat is het goede om te doen? Van waaruit leef of handel ik? Bij geestelijke verzorging spelen religie en levensbeschouwing vaak mee. 

Er is een grote diversiteit aan religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Geestelijk verzorgers gaan uit van de inspirerende kant van religies en levensbeschouwingen. Zij zoeken naar de inspiratie van waaruit mensen leven en werken. De levensvisie van de ander staat centraal.

De geestelijk verzorger werkt voor iedereen die daar behoefte aan heeft. In totaal zijn er acht achtergronden van waaruit geestelijke verzorging wordt geboden: algemeen, boeddhistisch, hindoe, humanistisch, islamitisch, joods, katholiek en protestants.

Je eigen achtergrond, behoefte en kijk op het leven is leidend voor de begeleiding van een geestelijk verzorger. Je kunt zelf kiezen, met welke reden dan ook, voor een geestelijk verzorger die zoveel mogelijk aansluit bij jouw eigen levensvisie of juist een andere kijk op het leven heeft.