Beroepsstandaard en kwaliteitsborging

De Beroepsstandaard geestelijk verzorger van de beroepsvereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) bevat:

  • de definitie van geestelijke verzorging en haar doel, domein, dimensies, activiteiten, kenmerken en rollen.
  • aan welke kwalificaties de geestelijk verzorger moet voldoen.
  • de mogelijke varianten binnen de functie van geestelijk verzorger.

De kwaliteit van een geestelijk verzorger wordt door de landelijke Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) getoetst. Het register stelt een werkervaringseis en een verplichting tot nascholing met studiepunten.

Een eis van de SKGV is bevoegdheid. Deze bevoegdheid wordt verkregen door een zending van een door een maatschappelijk erkend levensbeschouwelijk genootschap (zoals een kerk of moskee) of een machtiging van de Raad voor Institutioneel-Niet-Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV).