Praktijkvoorbeelden

Afspraak is afspraak

Esther is 15 jaar en worstelt met een afspraak met een vriendin. De afspraak die ze hebben gemaakt is dat wanneer de een zelfdoding zou plegen, de ander binnen een jaar zou volgen. Het moment nadert dat het een jaar geleden is dat haar  vriendin zichzelf van het leven heeft beroofd. Esther ervaart grote druk om haar afspraak na te komen.

LEES MEER

Spirituele leegte

Een medisch oncologisch revalidatiearts verwijst een mevrouw die voor de derde keer borstkanker krijgt door naar een  geestelijk verzorger. Ze schrijft daarbij dat patiënte, tot ze voor de derde keer borstkanker kreeg, regelmatig naar de kerk ging. Daar ervoer zij dat “er is iets groter dan ikzelf”, zij voelde zich daardoor gedragen. Nu is dat gevoel helemaal weg en voelt zij een spirituele leegte.

LEES MEER

Wordt vervolgd

Een ritueel in de herhaling bij dementie

EEN AFDELINGSMANAGER vroeg de geestelijk verzorger om aandacht voor mevrouw B. Mevrouw B is een 85-jarige weduwe. Haar enige kind is onlangs na een ziekbed overleden. Mevrouw B woont in een gesloten verpleeg-unit van een kleinschalig verpleeghuis.  Mevrouw B heeft de ziekte van Alzheimer. Toen zij hoorde dat haar enige dochter was overleden, was ze heel verdrietig. Als de geestelijk verzorger haar bezoekt is het onderwerp van gesprek echter niet haar dochter, maar een diep jeugdtrauma.

LEES MEER

Als het stormt

Geestelijke verzorging als zoektocht naar basiswaarden in tijden van onrust

Diederik Dijk wordt tijdens een langdurige ziekenhuisopname begeleid door een geestelijk verzorger bij het hervinden van moed om vol te houden. Dijk is drieënveertig jaar en is wegens een infectie aan een heupprothese opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, waar hij ruim vier weken moet verblijven. Meneer Dijk geeft in zijn werkzame leven leiding op een schip; hij is gewend beslissingen te nemen, risico’s in te schatten en knopen door te hakken. Als de geestelijk verzorger vraagt hoe hij in zijn werkzaamheden omgaat met tegenslagen, omschrijft hij zichzelf als een ‘controlfreak’.

LEES MEER