Wat doet een geestelijk verzorger

Bijeenkomsten

Geestelijk verzorgers organiseren bijeenkomsten zoals een bezinningsbijeenkomst of een herdenkingsbijeenkomst voor een overledene.

w

Individuele- en groepsgesprekken

Geestelijk verzorgers spreken met mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek. Dat kan zijn over zorgen en problemen, maar ook over vreugdevolle zaken. Het gaat om individuele of groepsgesprekken. 

Rituelen

Geestelijk verzorgers kunnen bestaande rituelen aanbieden zoals gebed, meditatie of zegening. Zij kunnen ook een nieuw ritueel ontwerpen, afgestemd op de persoonlijke situatie.