Corona

Veel mensen in Nederland maken zich grote zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Opeens beseffen we dat gezondheid niet zo vanzelfsprekend is. We realiseren ons dat het coronavirus niet alleen het individu, maar ons als samenleving zeer kwetsbaar maakt en vanzelfsprekendheden in ons leven op losse schroeven zet.

Levensvragen kunnen opspelen wanneer je te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in je leven; een plotseling onzekere toekomst, de ervaring van kwetsbaarheid en isolement.

Geestelijk verzorgers bieden dan ondersteuning aan voor alle mensen thuis en in instellingen (inclusief, maar niet alleen, voor mensen met het coronavirus). Dat kan telefonisch, maar soms ook via bijvoorbeeld Skype of Whatsapp. U kunt contact opnemen met de instelling waar u verblijft of met het Centrum voor Levensvragen in uw regio via de knoppen rechts, en onderstaande kaart: