Wat is geestelijke verzorging

Iedereen levert wel eens geestelijke zorg.
Sommigen zijn geestelijk verzorger van beroep.

Geestelijke zorg is zorg voor mensen met levensvragen. Levensvragen raken aan inspiratie, levensbeschouwing, spiritualiteit en waarden. Meestal kun je voor deze vragen terecht bij je vertrouwde netwerk van familie, vrienden, collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Als dit netwerk ontbreekt of niet de juiste plek is waar je je ‘ei’ kwijt kunt, kun je ondersteuning vinden bij vrijwilligers en professionals.
Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing.

Wat kun je zelf doen?

Omdat mensen onderling verschillen, zijn er vele vormen om te zorgen voor je geest. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (zoals bidden, genieten van de natuur en muziek) of op activiteiten (bijvoorbeeld mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door schrijven, studie of dialoog). De vraag naar betekenis en zin van het leven kan worden benaderd vanuit een religie, maar ook vanuit andere levensbeschouwingen en overtuigingen.

Ieder mens heeft een bepaalde kijk op het leven.
Deze visie speelt mee wanneer je zorgt voor je geest.

Wat kan een ander voor je betekenen of jij voor een ander?

Iemand die je aandachtige en liefdevolle zorg biedt waardoor je ervaart dat je er toe doet en ruimte voelt om eventuele levensvragen te uiten. De ander kan luisteren, een klein gebaar van begrip tonen,  in gesprek met je gaan of je verwijzen naar een vrijwilliger of professional. Het is belangrijk dat je een klik voelt en een open houding.

Vrijwilligers of professionals?

Er zijn vrijwilligers en professionals die zich met levensvragen bezighouden. Alle zorgmedewerkers hebben idealiter een aandachtige en liefdevolle houding, waardoor je je levensvragen kunt uiten. De huisarts is een goede eerste stap, maar je kunt ook direct in contact komen met een vrijwilliger, sociaal werker of een geestelijk verzorger.