Doorverwijzen

Iedereen kan zonder doorverwijzing van een hulpverlener een geestelijk verzorger inschakelen. Soms is het prettig als een andere professional ondersteunt bij het leggen van het eerste contact.

De gesprekken met een geestelijk verzorger zijn vertrouwelijk. Geestelijk verzorgers hebben een geheimhoudingsplicht. De geestelijk verzorger kan contact opnemen met andere professionals of een gespreksverslag delen, maar dit kan alleen met toestemming van de cliënt.

Lees op de volgende pagina de casus Spirituele Leegte over een patiënt uit de revalidatie waar een geestelijk verzorger bij betrokken werd. Hierdoor leren betrokken hulpverleners op een andere, bredere manier naar mevrouw te kijken, en wordt zingeving in het revalidatietraject geïntegreerd.