Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Overleg met geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers nemen vaak deel aan multidisciplinaire overlegstructuren en zijn ook te benaderen voor één op één overleg.

Met behoud van geheimhouding dragen zij bij aan goede zorg, door oog te hebben voor onder andere:

  • deze unieke mens
  • familie en naasten die een belangrijke rol spelen in het leven van deze mens
  • zingevingsprocessen en existentiële en/of spirituele crisis
  • religieuze en/of levensbeschouwelijke waarden
  • waardering van situaties (niet oplossingsgericht of resultaatgericht)
  • ethische dilemma’s
  • het welzijn van mede-professionals
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development