Het recht op geestelijke verzorging

Er bestaat in Nederland een recht op goede zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is beschreven wat goede zorg inhoudt. Zorginstellingen, gevangenissen en defensie zijn wettelijk verplicht om bij een verblijf  langer dan een etmaal, geestelijke verzorging aan te bieden “die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt.” Dit wordt de vrijplaats genoemd.

Je hebt dus altijd vrij toegang tot geestelijke verzorging; dit is nooit afhankelijk van een indicatie of toestemming door een derde. De instelling zorgt voor de betaling van geestelijke verzorging.

Zie de pagina THUIS voor de meest recente informatie over geestelijke verzorging in de thuissituatie en de financiering ervan

 

De vrijplaats

Als je langer dan 24 uur in een instelling verblijft heb je recht op een veilige plek om alles te kunnen bespreken wat je wilt bespreken zonder dat een hulpverlener hiervan op de hoogte is. Dat kan zijn een luisterend oor, een troostend woord, een goed gesprek, hulp bij dilemma’s of de mogelijkheid vieringen en groepsbijeenkomsten bij te wonen. De geestelijk verzorger biedt deze vrijplaats.