Voor bestuurders

Zingeving als integraal onderdeel
van leven en werken

 

De laatste jaren is er meer aandacht voor spiritualiteit en zingeving in ons leven. Werk is in toenemende mate een bron van zingeving. En een bredere interpretatie van het begrip gezondheid leidt tot meer aandacht voor wat van waarde is voor mensen en zin geeft aan hun leven.

Geestelijk verzorgers zijn expert op dit domein en bieden met verschillende activiteiten ruimte voor het bespreken van en vergroten van kennis over levensvragen, ethische thema’s, zingeving en spiritualiteit. Dit doen zij op velerlei locaties.

 

HealthCare Chaplaincy Network NY:
“Professional chaplains are arguably the most cost-effective and underutilized resource for increasing patient satisfaction.”