Doorverwijzing

Je hebt geen doorverwijzing van een zorgverlener nodig om een geestelijk verzorger in te schakelen. Iedereen kan direct in contact komen met een geestelijk verzorger. De gesprekken zijn bovendien vertrouwelijk.

Je arts of een andere professional kan je wel in contact brengen met een geestelijk verzorger. Als je dat wenst kan de geestelijk verzorger contact opnemen met andere hulpverleners of een gespreksverslag delen, maar dit kan nooit zonder jouw toestemming. Als je dit wilt, bespreek dit dan met je geestelijk verzorger. Die kan je vertellen op welke wijze hij eventueel verslag doet.

 

Een geestelijk verzorger zal nooit zonder jouw toestemming informatie delen met andere hulpverleners.