Advies over formatie

De omvang van de formatie aan geestelijk verzorgers verschilt per werkveld, instelling en locatie.

Diverse managers, afdelingshoofden en P&O functionarissen willen – meestal rond een vacature – de omvang van de vakgroep geestelijke verzorging tegen het licht houden. Het gaat dan vaak niet alleen over de formatie maar ook over de portefeuille, dus de inhoud.

Bij de Beroepsvereniging VGVZ kunt u advies op maat krijgen over de gepaste formatie in relatie tot de aantallen bewoners, cliënten of medewerkers. Om een goed advies te kunnen krijgen, kunt u vooraf de volgende vragen stellen:

  • Wat draagt uw organisatie uit, welke speerpunten zijn er? Heeft u een beeld van de inbreng door de geestelijk verzorgers bij de visieontwikkeling en/of het uitdragen daarvan?
  • Welke ontwikkelingen in de samenleving zijn belangrijk om de geestelijk verzorger voor in te zetten?
  • Welke zorg levert uw organisatie en waarin wil het excelleren? Wat kan de geestelijk verzorger hieraan bijdragen?
  • Over welk gebied is uw organisatie verspreid en met welke verschillende doelgroepen werkt uw organisatie? Heeft u een beeld van de verschillende rollen door de geestelijk verzorger(s) in deze verschillende contexten?
  • Hoe ziet het takenpakket van geestelijk verzorgers eruit? Bent u op de hoogte van de huidige werkwijze en deskundigheid van de geestelijk verzorger (De beroepsstandaard)?
  • Welk beroep wordt in de avond/nacht/weekend op geestelijke verzorging gedaan?
  • Welke prioriteiten wilt u leggen met geestelijk verzorgers?

HealthCare Chaplaincy Network NY:
“Professional chaplains are arguably the most cost-effective and underutilized resource for increasing patient satisfaction.”