Rollen van geestelijk verzorgers

Geestelijk verzorgers hebben verschillende rollen en zetten zich in de praktijk ook op verschillende manieren in. Het is per organisatie en werkcontext verschillend op welke wijze geestelijk verzorgers zich inzetten.

Begeleider

De geestelijk verzorger is begeleider van mensen bij levensvragen. Dit gebeurt individueel en in groepsverband. Door middel van gesprekken en rituelen kan de geestelijk verzorger begeleiding en ondersteuning bieden.

Representant

De geestelijk verzorger fungeert waar gewenst als vertegenwoordiger van een levensbeschouwelijke traditie en, meer in het algemeen, als behartiger van levensbeschouwelijke thema’s. De geestelijk verzorger biedt de vrijplaats die de uitoefening van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging van de cliënt garandeert.

Voorganger

De geestelijk verzorger begeleidt vieringen, bezinnende bijeenkomsten en rituelen.

Opleider

Een geestelijk verzorger biedt als opleider training en educatie aan professionals, vrijwilligers en toekomstige geestelijk verzorgers met het oog op levensbeschouwelijke en ethische vragen.

Adviseur

Een geestelijk verzorger is adviseur voor medewerkers, projecten en processen waar levensbeschouwelijke en ethische aspecten aan de orde zijn.

Coördinator

Een geestelijk verzorger geeft leiding aan vrijwilligers en professionals, aan projecten en processen met het oog op goede zorg- en dienstverlening in brede zin.