Geestelijke verzorging bij defensie

De geestelijke verzorging bij defensie richt zich op militairen, burgerpersoneel, veteranen en het thuisfront. Geestelijk verzorgers zijn zichtbaar aanwezig op de werkvloer (ook tijdens oefeningen en uitzendingen), bieden persoonlijke contacten en begeleiding, groepswerk, bezinningsdiensten en vieringen. Verder signaleren zij knelpunten en adviseren zij over de oplossing hiervan. Zingeving en ethiek staan centraal bij de activiteiten en taken van de geestelijk verzorgers.

Op iedere locatie zijn geestelijk verzorgers aanwezig, je kunt hen ook telefonisch bereiken. Bij uitzendingen gaat er altijd een geestelijk verzorger mee.