Geestelijke verzorging bij Justitie

De geestelijke verzorging bij justitie richt zich op alle mensen die justitieel zijn ingesloten: gedetineerden, forensische patiënten (tbs-gestelden), jongeren in jeugdinrichtingen en mensen in vreemdelingenbewaring. Geestelijk verzorgers begeleiden hen vanuit hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond. Ze helpen met het omgaan met het verleden, de huidige levenssituatie en de ontwikkeling van een toekomstperspectief. Zij zorgen ervoor dat mensen een kerkdienst, gebedsdienst of bezinningsbijeenkomst kunnen bijwonen, dat zij kunnen deelnemen aan groepsbijeenkomsten en dat zij individuele geestelijke verzorging ontvangen.

In iedere gevangenis en detentiecentrum zijn geestelijk verzorgers aanwezig. Je schrijft een verzoekbriefje aan de geestelijk verzorger die je wilt spreken. Of je spreekt een geestelijk verzorger aan op de afdeling waar je verblijft of tijdens een groepsbijeenkomst (bezinningsbijeenkomst, gebedsdienst, kerkdienst of meditatiegroep).