Geestelijke verzorging bij de politie

Geestelijk verzorgers bij de politie zijn er voor alle politiemensen. Ze begeleiden bij zingevingsvragen, ethische vragen en levensvragen die opkomen in en door het politiewerk. Ze spreken politiemensen individueel, begeleiden teams rondom  ingrijpende gebeurtenissen en ze adviseren leidinggevenden. Vanuit hun deskundigheid in zingeving en ethiek helpen geestelijk verzorgers politiemensen om richting te vinden in het vaak complexe politiewerk.

Politiewerk is onlosmakelijk verbonden met ethiek en zingeving. Daarom komt er in iedere politie-eenheid een geestelijk verzorger. Geestelijk verzorgers zijn bereikbaar zonder doorverwijzing of toestemming.