Bijeenkomsten

Veel geestelijk verzorgers organiseren bijeenkomsten waarin stil wordt gestaan bij belangrijke levensmomenten of thema’s.

Voorbeelden van dit soort bijeenkomsten zijn:

 • Kerkvieringen, gebedsdiensten en/of bezinningsbijeenkomsten
 • Belevingsconcerten en andere inspirerende muzikale vieringen
 • Herdenkingen, afscheidsbijeenkomsten en erediensten
 • Vieringen rond geboorte, liefde en andere feestelijkheden
 • Bijeenkomsten rondom een actualiteit, zoals:
  • Seizoensvieringen (lente, zomer, herfst, winter) en andere kalenderdagen
  • Een grote verandering in een organisatie
  • Aanslagen en andere actualiteiten in de wereld
  • Belangrijke levensbeschouwelijke en/of religieuze momenten