Zendende instanties en RING-GV

Een geestelijk verzorger is professional op het gebied van normen en waarden, levensvisie, levensbeschouwing en religie.

Om de kwaliteit van de levensbeschouwelijke kennis te bepalen en de vrijplaats wettelijk te borgen heeft een geestelijk verzorger een zending van een door de overheid erkend levensbeschouwelijk genootschap. De in Nederland erkende genootschappen zijn onder andere:

Of de geestelijk verzorger is getoetst door:

Bij defensie en justitie wordt de zending door een van de overheid erkende zendende instanties nog altijd (2019) als harde eis gesteld. In de andere sectoren kunnen geestelijk verzorgers ook getoetst zijn door de RING-GV of borgt de instelling de kwaliteit op andere wijze.