Advies aanstellen geestelijk verzorger

Voor het aanstellen van een geestelijk verzorger worden door de Beroepsvereniging VGVZ de volgende adviezen gegeven omtrent kwaliteitseisen:

SKGV-registratie

De SKGV beheert sinds 2008 namens de beroepsgroep het register van geestelijk verzorgers. Het register is een instrument om de kwaliteit van geestelijk verzorgers te waarborgen, zodat zij zich ten opzichte van de samenleving en elkaar kunnen verantwoorden. Geregistreerde geestelijk verzorgers zijn aantoonbaar goed opgeleid, competent, integer en up-to-date en voldoen daarmee aan de eisen van de huidige tijd. Werkgevers (en cliënten) zijn hierdoor verzekerd van goed geschoolde geestelijk verzorgers die door een onafhankelijk orgaan getoetst worden. Lees meer op de website van de SKGV.

Op de website vind je onder andere de toelatingseisen voor geestelijk verzorger, de kosten van lidmaatschap en een zoekfunctie voor het vinden van geregistreerde geestelijk verzorgers.

Levensbeschouwelijke toetsing of zending

Om de kwaliteit van de levensbeschouwelijke kennis te bepalen en de vrijplaats wettelijk te borgen heeft een geestelijk verzorger een zending van een door de overheid erkend levensbeschouwelijk genootschap nodig. Dat gaat via een door de overheid erkende zendende instantie, of een bevoegdheidsverklaring van de Stichting Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV).

Geestelijk verzorgers begeleiden mensen bij het leven vanuit hun eigen waarden, de eigen levensbeschouwelijke achtergrond (religieus of niet). Daartoe is het belangrijk dat de geestelijk verzorger zelf voldoende heeft gereflecteerd op zijn of haar eigen levensbeschouwing. De zendende instanties en de RING-GV toetsen de geestelijk verzorger hierop.

De vrijplaats

Als je langer dan 24 uur in een instelling verblijft heb je recht op een veilige plek om alles te kunnen bespreken wat je wilt bespreken zonder dat een hulpverlener hiervan op de hoogte is. Dat kan zijn een luisterend oor, een troostend woord, een goed gesprek, hulp bij dilemma’s of de mogelijkheid vieringen en groepsbijeenkomsten bij te wonen. De geestelijk verzorger biedt deze vrijplaats.

Lidmaatschap VGVZ

De beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ) draagt zorg voor de borging en belangenbehartiging van geestelijk verzorgers in de verschillende werkvelden, bij de politiek, bij branche-organisaties, verzekeraars, opleidingen en in de wetenschap. De geestelijk verzorger verplicht stellen lid te zijn van de beroepsvereniging geeft verschillende voordelen:

  • Met het lidmaatschap van de VGVZ onderschrijft de geestelijk verzorger de beroepsstandaard (pdf).
  • Lidmaatschap van een beroepsvereniging is voorwaarde voor inschrijving in het kwaliteitsregister SKGV.
  • De geestelijk verzorger is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vak en wordt gestimuleerd tot verdere ontwikkeling. De VGVZ faciliteert ontmoeting en uitwisseling, en organiseert studiedagen en symposia. De geestelijk verzorger ontvangt bovendien het vaktijdschrift TGV.
  • De geestelijk verzorger kan gebruik maken van alle ondersteuning van het stafbureau op het gebied van inhoud, regelingen en organisatie van het vak.
  • De VGVZ heeft een collectieve afspraak met verzekeraar Centraal Beheer, die kortingen van 5 tot 15% oplevert op verschillende verzekeringen.
  • De kosten van het lidmaatschap kunnen onbelast aan de geestelijk verzorger worden vergoed. Lees meer op de website van de VGVZ.