Casus: Afspraak is afspraak !?

Esther is 15 jaar en worstelt met een afspraak met een vriendin. De afspraak die ze hebben gemaakt is dat wanneer de een zelfdoding zou plegen, de ander binnen een jaar zou volgen. Het moment nadert dat het een jaar geleden is dat haar  vriendin zichzelf van het leven heeft beroofd. Esther ervaart grote druk om haar afspraak na te komen. Ze heeft al cognitieve interventies gehad om haar op andere gedachten te brengen, maar die zijn niet geslaagd. Esther gaat in gesprek met een geestelijk verzorger, die middels morele counseling Esther zelf een ander licht op de gemaakte afspraak laat werpen.  Hierdoor is Esther in staat zelf een keuze te maken voor haar leven zonder dat ze het gevoel heeft haar vriendin in de steek te laten.

Lees hier de volledige casus Afspraak is afspraak!? Morele counseling bij een levensbedreigend dilemma (download)
Auteurs: Monique van Hoof, Hanneke Muthert, Sjaak Körver en Martin Walton
Bron: Tijdschrift voor geestelijke verzorging 2019 – 22:94, 36-40
Bovenstaande casus ontvingen wij vanuit van het Case Studies project van de Universiteit van Geestelijke Verzorging.