Casus: Spirituele leegte

Een medisch oncologisch revalidatiearts verwijst een mevrouw die voor de derde keer borstkanker krijgt door naar een  geestelijk verzorger. Ze schrijft daarbij dat patiënte, tot ze voor de derde keer borstkanker kreeg, regelmatig naar de kerk ging. Daar ervoer zij dat “er is iets groter dan ikzelf”, zij voelde zich daardoor gedragen. Nu is dat gevoel helemaal weg en voelt zij een spirituele leegte. De arts vraagt geestelijke verzorging in consult om te kijken of mevrouw dit gevoel kan hervinden. In een poliklinische setting gaan de geestelijk verzorger en mevrouw met elkaar in gesprek. Uitgangspunt wordt het begrip ‘bezieling’. Dit brengt de geestelijk verzorger ook in tijdens het multidisciplinair overleg. Het helpt betrokken hulpverleners om op een andere, bredere manier naar mevrouw te kijken, en zorgt voor integratie van zingeving in het revalidatietraject.

Lees hier de volledige casus (download)
Auteurs: Jowien van der Zaag, Sjaak Körver en Martin Walton
Tijdschrift: Handelingen, 2019 – 2
Bovenstaande casus ontvingen wij vanuit van het Case Studies project van de Universiteit van Geestelijke Verzorging.