Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Advies en beleid

Geestelijk verzorgers werken altijd in een organisatie of in een regio/plaats. Zij hebben oog en oor voor ontwikkelingen, actualiteiten en het leefklimaat. Zij reflecteren op en adviseren over levensbeschouwelijke, spirituele en ethische thema’s die zich in de organisatie en in specifieke werkcontexten voordoen. Dit kan gevraagd en ongevraagd advies zijn.

Enkele voorbeelden:

  • Deelname aan ethische of andersoortige commissies;
  • Bijdragen aan het schrijven van beleid: de identiteit van de organisatie, normatieve professionalisering, ethische, maatschappelijke en levensbeschouwelijke ontwikkelingen;
  • Signaleren en verkennen van knelpunten in de organisatie die het leef- en werkklimaat beïnvloeden en dit (al dan niet met een advies) neerleggen bij de hiervoor verantwoordelijken.
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development