Onderwijs en training

Een geestelijk verzorger biedt training en onderwijs aan professionals, vrijwilligers en toekomstige geestelijk verzorgers met het oog op zingeving, levensvragen, levensbeschouwing en ethische kwesties.

Enkele voorbeelden van thema’s zijn:

  • wat is goede zorg?
  • welke waarden zijn voor jou belangrijk en in hoeverre komen die overeen met de waarden van de organisatie waarin je werkt?
  • (h)erkennen en signaleren van levensvragen en behoefte aan geestelijke zorg
  • herkennen en uitdiepen van dilemma’s en ethische vraagstukken in je werk
  • niveaus van luisteren naar mensen, hoe luister je in de diepte en krijg je een gesprek over betekenis?
  • culturele en religieuze en/of levensbeschouwelijke onderwerpen