Verschil met andere geestelijken

Geestelijk verzorgers kunnen net als dominees, pastors en imams over alle levensgebieden het gesprek aangaan, maar geestelijk verzorgers leggen het accent anders. Zij bieden namelijk begeleiding bij zingeving- en levensvragen in plaats van begeleiding vanuit een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke traditie.

Anders gezegd: De geestelijk verzorger is eerder een deskundige in zingeving, levensbeschouwingen en levensvragen dan een religieus functionaris.  De levensbeschouwing van de geestelijk verzorger kan een inspiratiebron zijn die mogelijk steun en oriëntatie biedt. Sommige geestelijken zijn ook geestelijk verzorger, zij hebben hiervoor een extra opleiding gedaan.

Van geestelijk verzorgers mag namelijk ook meer worden verwacht aan vaardigheden, kennis en deskundigheid om in organisaties te werken. Bijvoorbeeld omtrent het multidisciplinair samenwerken en beleidsmatige aspecten in de organisatie.