Geestelijk Verzorger…
Wat zijn de verschillen met andere functies

Voorop staat dat iedereen in het leven te maken krijgt met vragen rondom de zin van het leven, professional of niet. Het is belangrijk dat ieder mens aandacht heeft voor deze dimensie van het leven bij zichzelf en anderen.

Veel mensen vragen zich af wanneer ze bij wie terecht kunnen. Er zijn – naast je persoonlijke netwerk – verschillende mensen met wie je een gesprek over levensvragen kunt voeren. We noemen hier een aantal functies die raakvlakken hebben met geestelijk verzorgers en maken helder wat de verschillen zijn. Dit zijn: vrijwilligers, psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijken (voorgangers).

Ook kun je de keuzehulp gebruiken om te kijken welke ondersteuning bij je past. Deze is geschreven voor professionals in het ziekenhuis.

Geestelijk verzorgers verschillen ook van deze functies door het bredere takenpakket en de positie binnen de organisatie. Zij zijn er bijvoorbeeld niet alleen voor cliënten en patiënten, maar ook voor medewerkers. Zij voeren niet alleen individuele gesprekken, maar houden zich ook bezig met groepsbijeenkomsten, projecten en beleid.