Verschil met psycholoog

Geestelijk verzorgers kunnen net als psychologen over alle levensgebieden het gesprek aangaan, maar geestelijk verzorgers zijn geen behandelaren.

Psychologische zorg gaat meestal over het verbeteren van een situatie door het leren van vaardigheden passend bij de problematiek. Een psycholoog houdt zich vooral bezig met het gedrag van de mens.

Geestelijke zorg gaat meestal over het begrijpen, bevragen en waarde geven en ontlenen aan het leven. Geestelijk verzorgers houden zich vooral bezig met wie deze unieke mens is, hoe hij/zij naar het leven kijkt en luistert en bespreekt de onderliggende levensvragen en thema’s.