Geestelijke verzorging in zorginstellingen

In zorginstellingen ondersteunt de geestelijk verzorger patiënten / cliënten en hun naasten door met hen in gesprek te gaan over levensvragen. Ook voeren zij rituelen uit en worden sacramenten toegediend, individueel of in groepsverband. Zij zijn daarnaast beschikbaar voor hulpverleners en adviseren zorginstellingen op het gebied van ethiek, religie en levensbeschouwing. Ze verzorgen scholing en dragen bij aan een prettig leefklimaat in een instelling.

Verblijf je in een van de volgende instellingen:

  • Ziekenhuis
  • Verpleeghuis
  • Woonzorginstelling
  • Revalidatiecentrum
  • Psychiatrische instelling
  • Instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
  • Jeugdzorginstelling

Vraag dan naar de geestelijk verzorger(s) in jouw instelling. Zorginstellingen zijn verplicht om geestelijke zorg aan te bieden wanneer je langer dan 24 uur in de instelling verblijft. Sluit de geestelijk verzorger onvoldoende aan bij je behoefte? Dan kun je vragen om een andere geestelijk verzorger.

 

Lees op de volgende pagina de casus Afspraak is afspraak over hulp aan een tiener die geconfronteerd wordt met een ernstig dilemma.

Vraag erom, als je iemand wilt spreken met specifieke kennis van je levensbeschouwelijke achtergrond of voor specifieke rituelen.