Geestelijke verzorging thuis: voor PROFESSIONALS

Elke huisarts of professional in de zorg of het sociale domein krijgt te maken met mensen die zingevingsvragen hebben. Volwassenen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare senioren, ouders van een kind met een ernstige ziekte, maar ook mensen die te maken hebben met verlies van werk, relaties, of naasten. Ook familie, vrienden en/of mantelzorgers kunnen deze vragen hebben.

Mensen die thuis wonen kunnen nu begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger die hier speciaal voor is opgeleid. Praten over deze vragen in de vertrouwde thuissituatie kan mensen eigen regie, veerkracht, perspectief en acceptatie bieden.

Samenwerking

Om optimale, persoonsgerichte ondersteuning te bieden werken geestelijk verzorgers nauw samen met andere professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden. Dit kan zijn in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg) en in het sociaal domein (in samenwerking met het wijkteam of met getrainde vrijwilligers).

Specialismen

Er zijn geestelijk verzorgers met een specialisatie, zoals begeleiding van senioren, mensen met een ongeneeslijke aandoening (zoals dementie, COPD, hartziekten). Voor gezinnen met een ernstig ziek kind (t/m 18 jaar) kan ook gespecialiseerde rouw- en verliesbegeleiding worden ingezet.

Geestelijk verzorgers bieden individuele gesprekken en groepsgesprekken. Ook nemen zij deel aan multidisciplinair overleg en PaTz-groepen, en verzorgen zij onderwijs en trainingen aan professionals en vrijwilligers.

Om mensen met levensvragen tijdig door te verwijzen naar een geestelijk verzorger is het belangrijk om (proactief) levensvragen te signaleren en te herkennen.

Contact opnemen

Advies inwinnen, meer weten over trainingen of een cliënt doorverwijzen? Neem contact op met een Centrum voor Levensvragen of Netwerk Integrale Kindzorg in de buurt of regio. Lees meer over mogelijkheden om cliënten door te verwijzen en vergoedingen.

Ik ben 50 jaar of ouder

Voor mensen ouder dan 50 jaar worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Kijk op de kaart voor een centrum in de buurt of bel met het landelijk telefoonnummer 085 00 43 063.

 

Ik of mijn naaste is ongeneeslijk ziek, kwetsbaar, of in de laatste levensfase

Voor volwassenen die ongeneeslijk ziek of kwetsbaar zijn en hun naasten wordt een aantal gesprekken met een met een geestelijk verzorger vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Kijk op de kaart voor een centrum in de buurt. Of bel het landelijk nummer: 085 00 43 063.

Ik ben kind of ouder

Gezinnen met een kind met een ernstige ziekte krijgen een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed via het regionale Netwerk Integrale Kindzorg. Kijk op de kaart voor een netwerk in de regio of bel het landelijk nummer: 085 00 43 063.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie.

Ik ben nog geen 50 jaar

Voor mensen jonger dan 50 jaar worden de gesprekken niet vergoed. Wel is het mogelijk om via het Centrum voor Levensvragen in contact te komen met een geestelijk verzorger. De kosten van het consult of de consulten zijn dan voor eigen rekening. In sommige gevallen is het mogelijk om via de aanvullende verzekering gesprekken te vergoeden. Dit kan slechts bij een beperkt aantal geestelijk verzorgers.

Ik woon in het aardbevingsgebied Groningen

Voor mensen in Groningen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek wordt geestelijke verzorging bekostigd. Op de website GVA Groningen vind je meer informatie over geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied.

Raadpleeg de kaart voor ondersteuning bij jou in de buurt