Geestelijke verzorging thuis: voor bestuurders

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met ingrijpende veranderingen die levensvragen oproepen. Daarbij kan het gaan om volwassenen die ongeneeslijk ziek zijn, kwetsbare senioren, ouders van een kind met een ernstige ziekte, maar ook mensen die te maken hebben met eenzaamheid, verlies van werk, relaties, of een naaste. Het is van belang om deze kwetsbare groepen te ondersteunen door middel van formele en informele ondersteuning die past bij hun persoonlijke behoeften.

Mensen die thuis wonen kunnen nu begeleiding krijgen van een geestelijk verzorger die hier speciaal voor is opgeleid. Tijdig praten over levensvragen in de vertrouwde thuissituatie kan mensen eigen regie, veerkracht, perspectief en acceptatie bieden. Geestelijke verzorging is er voor iedereen – ongeacht geloof of levensovertuiging – die behoefte heeft aan ondersteuning bij levensvragen.

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling de inzet van geestelijke verzorging mogelijk voor ouderen (50+), volwassenen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten.

Samenwerking met zorg en sociaal domein

Om de best passende ondersteuning te bieden werken geestelijk verzorgers nauw samen met andere professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden. Dit kan zijn in de zorg (in samenwerking met huisartsen, thuis- en mantelzorg) en in het sociaal domein (in samenwerking met wijkteam of met getrainde vrijwilligers). Ook geven geestelijk verzorgers scholingen en trainingen aan beleidsmakers.

Bel voor meer informatie:

085 00 43 063

Advies inwinnen of meer weten?

Wil je meer weten over Geestelijke Verzorging Thuis? Neem contact op met een Centrum voor Levensvragen of Netwerk Integrale Kindzorg in de buurt of regio.

Ik ben 50 jaar of ouder

Voor mensen ouder dan 50 jaar worden een aantal gesprekken vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Kijk op de kaart voor een centrum in de buurt of bel met het landelijk telefoonnummer 085 00 43 063.

 

Ik of mijn naaste is ongeneeslijk ziek, kwetsbaar, of in de laatste levensfase

Voor volwassenen die ongeneeslijk ziek of kwetsbaar zijn en hun naasten wordt een aantal gesprekken met een met een geestelijk verzorger vergoed via een Centrum voor Levensvragen. Kijk op de kaart voor een centrum in de buurt. Of bel het landelijk nummer: 085 00 43 063.

Ik ben kind of ouder van een kind

Gezinnen met een kind met een ernstige ziekte krijgen een aantal gesprekken met een geestelijk verzorger vergoed via het regionale Netwerk Integrale Kindzorg. Kijk op de kaart voor een netwerk in de regio of bel het landelijk nummer: 085 00 43 063.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie.

Ik ben nog geen 50 jaar

Voor mensen jonger dan 50 jaar worden de gesprekken niet vergoed. Wel is het mogelijk om via het Centrum voor Levensvragen in contact te komen met een geestelijk verzorger. De kosten van het consult of de consulten zijn dan voor eigen rekening. In sommige gevallen is het mogelijk om via de aanvullende verzekering gesprekken te vergoeden. Dit kan slechts bij een beperkt aantal geestelijk verzorgers.

Ik woon in het aardbevingsgebied Groningen

Voor mensen in Groningen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek wordt geestelijke verzorging bekostigd. Op de website GVA Groningen vind je meer informatie over geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied.

Raadpleeg de kaart voor ondersteuning bij jou in de buurt